Ten artykuł dotyczy terminu prawniczego. Zobacz też: status quo.

Status quo ante (łac. dawniejszy stan rzeczy, poprzedni stan rzeczy) – fraza łacińska.

Termin ten używany jest zazwyczaj jako paremia prawnicza. Zastosowanie znajduje w umowach, także międzynarodowych. Przeważnie używa się tych słów jako przeciwieństwo dla frazy status quo, która znaczy obecny stan rzeczy.

Dość często można spotkać status quo ante w połączeniu ze słowem bellum (wojna). Powstałe w ten sposób wyrażenie – status quo ante bellum (przedwojenny stan rzeczy) – sygnuje dużą liczbę dawniejszych traktatów pokojowych.