Stoigniew (książę obodrzycki)

Stoigniew, Stojgniew, Stoinef[1] (zm. 16 października 955[2]) – książę Obodrytów panujący w połowie X wieku, wzmiankowany przez Widukinda z Korbei oraz Thietmara [II, 12 (6)].

Był współrządcą Nakona i – według Thietmara – także jego bratem. Obydwaj książęta podburzeni przez możnych saskich Wichmana i Ekberta wystąpili przeciwko księciu saskiemu Hermannowi. W 955 roku wzięli udział w bitwie z wojskami niemieckimi dowodzonymi przez margrabiego Gerona nad rzeką Reknicą[3]. Wojska obodryckie zostały pokonane, zaś ratującego się ucieczką Stoigniewa pojmano i stracono[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Widukind z Korbei, Res gestae Saxonicae, III, 55.
  2. A. Turasiewicz, Dzieje polityczne Obodrzyców, Kraków 2004, s. 93.
  3. Mały słownik kultury dawnych Słowian. Lech Leciejewicz (red.). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988, s. 367. ISBN 83-214-0499-5.
  4. Kronika Thietmara. Marian Zygmunt Jedlicki (tłum.). Kraków: Universitas, 2002, s. 23. ISBN 83-7052-568-7.

BibliografiaEdytuj