Stopień kompresji

Stopień kompresji (ang. compression rate, CR) – w informatyce stosunek wielkości danych cyfrowych przed kompresją do ich wielkości po kompresji.

Największym stopniem kompresji charakteryzuje się kompresja stratna, ale wtedy stopień kompresji jest odwrotny do zachowanej jakości.

Zobacz teżEdytuj