Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Stowarzyszenie Wolnego Słowa – stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, grupujące artystów, dziennikarzy, drukarzy, kolporterów i podziemnych wydawców zaangażowanych w działalność niezależną w latach 1976–1989 oraz osoby zainteresowane problematyką wolności słowa. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało jesienią 2006, ale działalność podjęło już wiosną 2003.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Status

OPP

Prezes

Jacek Juzwa

Nr KRS

0000195433

Data rejestracji

19 lutego 2004

brak współrzędnych

Cele stowarzyszenia

edytuj

Statutowymi celami stowarzyszenia są: monitorowanie przejawów naruszania wolności słowa oraz pomoc osobom represjonowanym w wyniku naruszania wolności słowa, rozwój wolności słowa poprzez działania na rzecz wprowadzenia aktów prawnych gwarantujących swobodę wypowiedzi i prawo pełnego dostępu do informacji oraz opiniowanie rozwiązań legislacyjnych, rozwijanie wiedzy obywateli o problematyce wolności słowa w Polsce, Europie i na świecie, integracja środowisk związanych z niezależną działalnością wydawniczą i kulturalną w kraju i za granicą, gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie różnego rodzaju świadectw historycznych i literackich związanych z problematyką wolnego słowa, wspieranie badań nad historią wolności słowa w Polsce, propagowanie wiedzy o wolności wypowiedzi jako o jednym z najważniejszych elementów demokracji, wreszcie reprezentowanie interesów obywateli oraz zainteresowanych środowisk i instytucji w sprawach wolności słowa i dostępu do informacji publicznej, w tym dostępu do zasobów archiwalnych IPN, wspieranie działań na rzecz wolności słowa w krajach, w których ta wolność jest zakazana lub ograniczona.

Za najważniejsze zadanie stowarzyszenie uznaje stworzenie informatora o niezależnych działaczach kultury z lat 1976–1989 w kraju i za granicą.

Zbiory archiwalne

edytuj

Archiwum Stowarzyszenia zawiera fotografie z rocznic, strajków, manifestacji, obozów internowania, pielgrzymek; dokumenty, grypsy, komiksy z internowania z lat 80. XX wieku; okładki wydawnictw drugiego obiegu oraz 40 zdygitalizowanych audycji z Radia Solidarność Siedlce z lat 1984–1989, nadawanych na fonii I programu TV oraz na falach UKF zbliżonych do III Programu Polskiego Radia. Audycje dotyczą spraw związanych z Siedlcami, bojkotem wyborów w 1984 i 1985 roku, akcji protestacyjnych, wspomnień o ks. Jerzym Popiełuszce. Stowarzyszenie posiada również zbiór czasopism i książek II obiegu, banknotów, cegiełek, kalendarzy, pieczątek, plakatów, pocztówek, ulotek, znaczków, wydawanych przez Siedlecki Komitet Oporu Społecznego, wydawnictwo Metrum oraz Oddziałową Komisję Wykonawczą NSZZ Solidarność w Siedlcach; twórczość internowanych z obozów w Białej Podlaskiej, Darłówku, Kielcach Piaskach, Kwidzynie, Lublinie, Rzeszowie Załężu, Włocławku Mielęcinie, Włodawie; też listy ks. Jerzego Popiełuszki z 1983 r.; fragmenty komiksów, listów, grypsów z więzień z 1985 r.; tygodnik Robotnik z 1983 r.; poczta podziemna ze zbiorów filatelistycznych Towarzystwa Poczty Podziemnej; Robotnik Pomorza Zachodniego z 1986 r.; zdygitalizowane dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej: teczki Mirosława Chojeckiego i Krystyny Kalitki, archiwum Tygodnika Wojennego, twórczość Mirka Andrzejewskiego (więzienne komiksy, grypsy i listy).

Członkowie stowarzyszenia

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa liczy obecnie około 700 członków.

Pierwszy prezes stowarzyszenia Mirosław Chojecki (2003–2008) został 20 września 2008 honorowym prezesem tej organizacji. Nowym prezesem został Wojciech Borowik.

Linki zewnętrzne

edytuj