Stránská skálawychodnia jurajskich wapieni z licznymi ścianami skalnymi oraz zjawiskami krasowymi[1] znajdująca się na południowych przedmieściach Brna[2], Narodowy pomnik przyrody w Czechach[1]. Teren objęto ochroną w 1978 roku[1].

Na terenie znajduje się stanowisko paleontologiczne i archeologiczne[2]. Na stanowisku tym poświadczona jest obecność sekwencji utożsamianych z kulturą bohunicką, kulturą oryniacką oraz kulturą epigrawiecką. Stanowisko to interpretowane jest jako miejsce uboju koni.[potrzebny przypis]

Przypisy edytuj

  1. a b c Národní přírodní památka Stránská skála, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [dostęp 2021-07-18] (cz.).
  2. a b Národní přírodní památka Stránská skála, www.cittadella.cz [dostęp 2021-07-18].