Stręczycielstwo

Stręczycielstwo – nakłanianie innych osób do prostytucji, w wielu państwach uznane za działanie karalne w rozumieniu prawa karnego.

Stręczycielstwo
KK z 1997
Ciężar gatunkowy występek
Przepis 204 § 1 k.k.
Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Typ uprzywilejowany

nie

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

W Polsce stręczycielstwo jest przestępstwem, określonym w art. 204 § 1, a także § 3 Kodeksu karnego, zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Kara surowsza (od roku do 10 lat pozbawienia wolności) przewidziana jest w wypadku, kiedy osoba uprawiająca prostytucję jest małoletnia.

Zobacz teżEdytuj