Strażnica WOP Dębina

Strażnica WOP Dębina – podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy morskiej.

Strażnica WOP Dębina
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1945

Organizacja
Dyslokacja

Dębina[1]

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza

Podległość

18 komenda odcinka

Formowanie i zmiany organizacyjne edytuj

Strażnica została sformowana w 1945 w strukturze 18 komendy odcinka Słupsk jako 88 strażnica WOP[2] (Bohon Walde)[3] (Schonwalde) o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[4]. Sformowane strażnice morskiego oddziału OP nie przystąpiły bezpośrednio do objęcia ochrony granicy morskiej. Odcinek dawnej granicy polsko-niemieckiej sprzed 1939 od Piaśnicy, aż do lewego styku z 4 Oddziałem OP ochraniany był przez radziecką straż graniczną wydzieloną ze składu wojsk marszałka Rokossowskiego. Pozostały odcinek granicy od rzeki Piaśnica, aż po granicę z ZSRR zabezpieczała Morska Milicja Obywatelska[5].

W 1951 88 strażnica stacjonowała w Rowach. Od 15 marca 1954 wprowadzono nową numerację strażnic[a]. Strażnica Rowy otrzymała numer 85[7].

Służba graniczna edytuj

Dopiero w kwietniu 1946 88 strażnica WOP Ustka(?) zaczęła przyjmować pod ochronę wybrzeże morskie. Jeszcze w czerwcu 1946 , wobec sprzeciwu dowódców radzieckich, strażnica mogła wysyłać patrole jedynie wspólnie z żołnierzami radzieckimi[8].

Strażnice sąsiednie:

87 strażnica WOP Mudel89 strażnica WOP Rowe – 1946

Dowódcy strażnicy edytuj

 • chor. Leon Szerszeń[2]
 • chor. Jerzy Okrzeja (był 10.1946)[b]. dowódca 88 strażnicy

Uwagi edytuj

 1. Rozkaz dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza nr 04 z 22 lutego1954[6].
 2. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 061 z 20.10.1946. → Rozkazy personalne D WOP ↓

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Andrzej Skorek. Zabezpieczenie wybrzeża środkowego po II wojnie światowej. „Biuletyn Centralnego Ośrodka Straży Granicznej”. 1/97, 1997. Koszalin: Centralny Ośrodek Straży Granicznej. ISSN 1429-2505. 
 • Archiwum Straży Granicznej, sygn. 217/143 k.120 -121. Wykazy dyslokacyjne WOP 1946.
 • ASGr.Historia Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1960. Koszalin 1961
 • ASGr.Historia Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1960. Gdańsk 1965
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.