Strażnica WOP Rowy

Strażnica WOP Rowy – podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy morskiej.

Strażnica WOP Rowy
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1945

Organizacja
Dyslokacja

Rowy

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza

Podległość

18 komenda odcinka
161 batalion WOP

Formowanie i zmiany organizacyjne

edytuj

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 18 komendy odcinka Słupsk jako 89 strażnica WOP[1] (Rowe)[2] (Schmolsin/Rowy) o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3]. Sformowane strażnice morskiego oddziału OP nie przystąpiły bezpośrednio do objęcia ochrony granicy morskiej. Odcinek dawnej granicy polsko-niemieckiej sprzed 1939 roku od Piaśnicy, aż do lewego styku z 4 Oddziałem OP ochraniany był przez radziecką straż graniczną wydzieloną ze składu wojsk marszałka Rokossowskiego. Pozostały odcinek granicy od rzeki Piaśnica, aż po granicę z ZSRR zabezpieczała Morska Milicja Obywatelska[4].

W 1951 roku 89 strażnica WOP stacjonowała w Smołdzińskim Lesie, w Rowach stacjonowała strażnica nr 88.

Od 15 marca 1954 wprowadzono nową numerację strażnic[a]. Strażnica WOP Rowy II kategorii otrzymała numer 85[6][7]. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica II kategorii Rowy była 1. w 16 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza[8]. W styczniu 1964 roku strażnica WOP nr 6 Rowy uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do III kategorii[9]. Do 31 lipca 1964 roku strażnica III kategorii Rowy o stanie 51 wojskowych została rozformowana. Jednocześnie zorganizowano strażnicę ćwiczebną Rowy[b].

Służba graniczna

edytuj

Dopiero w kwietniu 1946 roku strażnica zaczęła przyjmować pod ochronę wybrzeże morskie. Jeszcze w czerwcu 1946 roku, wobec sprzeciwu dowódców radzieckich, 89 strażnica Rowy(?) mogła wysyłać patrole jedynie wspólnie z żołnierzami Armii Czerwonej[10].

Strażnice sąsiednie:

88 strażnica WOP Bohon Walde90 strażnica WOP Łeba – 1946

Dowódcy strażnicy

edytuj
 • chor. Jerzy Okrzeja[1]
 • ppor. Bolesław Chruścicki (był 10.1946)[c]. był dowódcą 89 strażnicy
 1. Rozkaz dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza nr 04 z 22 lutego1954[5].
 2. Rozkaz organizacyjny DWOP nr 088/WOP z 9.07.1964
 3. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 061 z 20.10.1946. → Rozkazy personalne D WOP ↓

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Andrzej Skorek. Zabezpieczenie wybrzeża środkowego po II wojnie światowej. „Biuletyn Centralnego Ośrodka Straży Granicznej”. 1/97, 1997. Koszalin: Centralny Ośrodek Straży Granicznej. ISSN 1429-2505. 
 • Archiwum Straży Granicznej, sygn. 217/143 k.120 -121. Wykazy dyslokacyjne WOP 1946.
 • ASGr.Historia Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1960. Koszalin 1961.
 • ASGr., Historia Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Gdańsk 1965.
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.
 • Archiwum SGr., zespół archiwalny DWOP, sygn. 1284/200, Struktury organizacyjno-dyslokacyjne. Wykaz dyslokacyjny etatowych oddziałów i pododdziałów Wojsk Ochrony Pogranicza z 18 maja 1957.
 • Archiwum SGr., zespół archiwalny DWOP, sygn. 1284/200, Struktury organizacyjno-dyslokacyjne. Wykaz dyslokacyjny etatowych oddziałów i pododdziałów Wojsk Ochrony Pogranicza z 18 maja 1957.
 • Archiwum SGr., zespół archiwalny DWOP, sygn. 1284/200, Struktury organizacyjno-dyslokacyjne. Dyslokacja jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza z 8 kwietnia 1954.