Strażnica WOP Piaski

Strażnica WOP Tolkmicko/Kąty/Piaski – podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy morskiej.

Strażnica WOP Tolkmicko/Kąty/Piaski
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1945

Rozformowanie

1956

Organizacja
Dyslokacja

Tolkmicko; Piaski

Formacja

Wojska Ochrony Pogranicza

Podległość

21 komenda odcinka WOP
10 batalion OP
163 batalion WOP

Dysl wop 1945 4.png

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Strażnica została sformowana w 1945 w strukturze 21 komendy odcinka Elbląg jako 104 strażnica WOP[1] (Tolkmit)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3]. Sformowane strażnice morskiego oddziału OP nie przystąpiły bezpośrednio do objęcia ochrony granicy morskiej. Odcinek dawnej granicy polsko-niemieckiej sprzed 1939 od Piaśnicy, aż do lewego styku z 4 Oddziałem OP ochraniany był przez radziecką straż graniczną wydzieloną ze składu wojsk marszałka Rokossowskiego. Pozostały odcinek granicy od rzeki Piaśnica, aż po granicę z ZSRR zabezpieczała Morska Milicja Obywatelska[4].

W styczniu 1949 strażnicę nr 104 przeniesiono z Tolkmicka do m. Kąty Rybackie[5], a 9.08.1949 do m. Piaski[a].

W marcu 1954 dokonano zmiany numeracji strażnic WOP. Strażnica Piaski otrzymała numer 101[6].

Z dniem 20 października 1955 g. 20:00 rozformowano czasowo 101 strażnicę WOP Piaski[b]. Zadania operacyjne rozformowanej strażnicy przekazano 100 strażnicy WOP Krynica Morska. Stan ten ostatecznie zatwierdzony został w następnym[c].

Ochrona granicyEdytuj

Strażnice sąsiednie:

103 strażnica WOP Elbląg, 105 strażnica WOP Neukrug - 1946

Dowódcy strażnicyEdytuj

 • por. Jan Tran (był 10.1946)[d].
 • st. sierż. Stefan Biernacki (?-1952)
 • chor. Lucjan Trochimiuk (?-1954)
 • kpt. Żołkowski - rozkaz o wyznaczeniu został anulowany

UwagiEdytuj

 1. Rozkaz nr 037/op z 15.08.1949 → Historia KBWOP ↓, s. 54
 2. Rozkaz dowódcy WOP nr 046 z 17.10.1955 →Historia KBWOP ↓, s. 159
 3. Rozkaz dowódcy WOP 02/org. z 24.01.1956 →Historia KBWOP ↓, s. 159
 4. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 062 z 19.10.1946. → Rozkazy personalne D WOP ↓

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Ireneusz Bieniecki. Kaszubska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie granicy morskiej. „Biuletyn 1/2005. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej”, 2005. Koszalin. ISSN 1429-2505. 
 • Andrzej Skorek. Zabezpieczenie wybrzeża środkowego po II wojnie światowej. „Biuletyn Centralnego Ośrodka Straży Granicznej”. 1/97, 1997. Koszalin: Centralny Ośrodek Straży Granicznej. ISSN 1429-2505. 
 • Archiwum Straży Granicznej, sygn. 217/143 k.120 -121. Wykazy dyslokacyjne WOP 1946.
 • ASGr.Historia Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1960. Koszalin 1961
 • ASGr.Historia Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Gdańsk 1965.
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.