Strefa spływu wód podziemnych

Strefa spływu, strefa przepływu – jedna z poziomych stref dynamiki wód podziemnych, w której zachodzi przepływ wody ze strefy zasilania do strefy drenażu, pomiędzy którymi się ona znajduje.

Poziome strefy dynamiki wód podziemnych.

Charakterystyczną cechą tej strefy jest poziomy ruch wody.

W przypadku wód naporowych nie występuje strefa swobodnego spływu, która jest tu zastąpiona tzw. strefą ciśnień piezometrycznych, czyli obszarem, na którym wody znajdują pod pewnym ciśnieniem piezometrycznym.

BibliografiaEdytuj

  • Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska: Hydrologia ogólna. Wyd. V. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020, s. 70. ISBN 978-83-01-21300-8.
  • Dowgiałło Jan, Kleczkowski Antoni, Różkowski Andrzej, Macioszczyk Tadeusz: Słownik hydrogeologiczny. Wyd. II. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2002, s. 233, 236. ISBN 83-86986-57-3.