Stronnictwo Chłopskie (kadzichłopi)

Kadra Byłych Działaczy Stronnictwa Chłopskiegoprosanacyjna organizacja chłopska utworzona 15–16 czerwca 1935 w wyniku rozłamu w Stronnictwie Ludowym. Głównymi działaczami odbudowanego SCh byli: Stanisław Wrona (prezes), Władysław Dobroch, Antoni Stawiarski. Organ prasowy: „Polska Ludowa”. Już we wrześniu 1935 r. doszło do rozłamu na frakcję Wrony-Stawiarskiego i SCh Dobrocha. W 1936 r. z pierwszej frakcji wyodrębniła się Radykalna Partia Chłopska Stawiarskiego, która w 1937 r. połączyła się z sanacyjną Polską Partią Radykalną[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Jerzy Holzer, Mozaika polityczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 453-454