Struktura heterodesmiczna

Struktury heterodesmiczne – struktury nadcząsteczkowe, powstające na skutek różnego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych naraz.

W strukturze heterodesmicznej krystalizuje wiele soli zawierających kompleksowe aniony i kationy, np. siarczany i fosforany. W obrębie anionu kompleksowego przeważają wiązania kowalencyjne, natomiast z kationami wiążą się one jonowo.

Do tworzenia tego rodzaju struktur zdolne są też niektóre związki organiczne, np. DNA, w których występują jednocześnie wiązania kowalencyjne, wodorowe i słabe oddziaływania elektrostatyczne.

Substancje krystalizujące w strukturze heterodesmicznej charakteryzują się zwykle niższą temperaturą temperaturą topnienia niż analogiczne struktury homodesmiczne.