Kation

jon o ładunku dodatnim

Kationjon o ładunku dodatnim (+), w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów. W środowisku elektrycznie obojętnym takie indywiduum chemiczne występuje zawsze w obecności jonu o ładunku przeciwnym, czyli anionu (zasada zachowania ładunku). Kationy mogą być zarówno organiczne, jak i nieorganiczne. Podczas elektrolizy stopionych soli, jak i roztworów ze zdysocjowaną substancją jonową, kationy podążają do elektrody ujemnej (o dodatnim potencjale) zwanej katodą.

Analiza kationów metali edytuj

W chemicznej analizie jakościowej związków nieorganicznych kationy metali dzieli się na 5 grup analitycznych:

Dla każdej grupy stosuje się inne, charakterystyczne reakcje wykrywania.

Przykłady kationów edytuj

Nieorganiczne edytuj

Organiczne edytuj

Zobacz też edytuj