Związki nieorganiczne

związek chemiczny niebędący związkiem organicznym

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj. takie, które nie zawierają atomów węgla oraz nieliczne najprostsze związki węgla tradycyjnie zaliczane do związków nieorganicznych[1]. Zalicza się do nich tlenek węgla[1], dwutlenek węgla[1], disiarczek węgla[2][3], diselenek węgla[4], węgliki, cyjanowodór oraz kwas węglowy, kwas cyjanowy, kwas izocyjanowy, kwas piorunowy oraz ich sole (węglany, wodorowęglany, cyjanki, cyjaniany itd.)[1][5].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c d chemia nieorganiczna i chemia organiczna, [w:] Jerzy Chodkowski (red.), Mały słownik chemiczny, wyd. 5, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976, s. 93.
  2. carbon, [w:] Richard J. Lewis sr., Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, wyd. 15, John Wiley & Sons, 2007, s. 231, ISBN 978-0-471-76865-4 (ang.).
  3. Carbon disulfide, [w:] Karl Heinz Büchel, Hans-Heinrich Moretto, Peter Woditsch, Industrial Inorganic Chemistry, wyd. 2, Wiley-VCH, 2000, s. 126, DOI10.1002/9783527613328.ch03, ISBN 978-3-527-61332-8 (ang.).
  4. Charles E. Carraher jr., Charles U. Pittman jr., Inorganic Polymers, [w:] Ullmann’s Encyclopedia of Chemical Industrial Chemistry, Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2005, DOI10.1002/14356007.a14_241, ISBN 978-3-527-30673-2 (ang.).
  5. The Language of Organic Chemistry, [w:] Andrew Burrows i inni, Chemistry³: Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry, Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 405–409, ISBN 978-0-19-927789-6 (ang.).