Diselenek węgla

związek chemiczny

Diselenek węglanieorganiczny związek chemiczny, połączenie selenu i węgla na IV stopniu utlenienia, analog dwutlenku węgla.

Diselenek węgla
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny CSe2
Masa molowa 169,93 g/mol
Wygląd żółtopomarańczowa ciecz
Identyfikacja
Numer CAS 506-80-9
PubChem 68174[1]
Podobne związki
Podobne związki disiarczek węgla, dwutlenek węgla
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdytuj