Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

międzynarodowy system klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych i ich mieszanin

Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS, GHS ONZ) – system klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin opracowany przez ONZ w celu ujednolicenia dotychczasowych standardów używanych w różnych krajach poprzez regulację kryteriów klasyfikacji i oznakowania oraz komunikacji o zagrożeniach. Dotychczas wdrożony lub wdrażany w ponad 60 krajach, m.in. w całej Unii Europejskiej[1].

Klasyfikacja edytuj

System GHS wprowadza ujednolicone kryteria klasyfikacji chemikaliów pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

Informowanie o zagrożeniach edytuj

Jednolite kryteria informowania o zagrożeniach opierają się na:

Unia Europejska edytuj

W Unii Europejskiej system GHS (nazywany czasem EU GHS) wprowadzony został poprzez Rozporządzenie CLP i zaczął obowiązywać 20 stycznia 2009. Do 1 grudnia 2010 wszystkie substancje muszą być sklasyfikowane i oznakowane zgodnie z kryteriami GHS, a do 1 czerwca 2015 także mieszaniny. Do tego czasu substancje muszą być klasyfikowane według dwóch systemów – DSD i CLP, a oznakowywane i pakowane jedynie według CLP.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj