Cyjaniany

sól lub ester kwasu cyjanowego

Cyjaniany – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu cyjanowego, zawierające ugrupowanie −O−C≡N, w którym atomem wiążącym jest atom tlenu.

Jon cyjanianowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny [OCN]
Masa molowa 42,02 g/mol
Identyfikacja
PubChem 105034[2]
Podobne związki
Podobne związki tiocyjaniany, izotiocyjaniany

Cyjaniany (sole) zawierają jon [OCN]
, o strukturze [N≡C−O]
. Są tautomerami izocyjanianów zawierających jon [O=C=N]
. W normalnych warunkach występują jedynie izocyjaniany, które często nazywa się potocznie cyjanianami[3].

Izomerami cyjanianów i izocyjanianów są pioruniany, zawierające jon [:C=N−O]
.

PrzypisyEdytuj

  1.   Neil G. Connelly i inni, Nomenclature of Inorganic Chemistry. IUPAC Recommendations 2005 (Red Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, RSC Publishing, 2005, s. 127, ISBN 978-0-85404-438-2.
  2. Cyjaniany (CID: 105034) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. Philip John Durrant, Bryl Durrant: Zarys współczesnej chemii nieorganicznej. Warszawa: PWN, 1965, s. 662.