Cyjaniany

sól lub ester kwasu cyjanowego

Cyjaniany – grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu cyjanowego, zawierające ugrupowanie −O−C≡N, w którym atomem wiążącym jest atom tlenu.

Jon cyjanianowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny [OCN]
Masa molowa 42,02 g/mol
Identyfikacja
PubChem 105034
Podobne związki
Podobne związki tiocyjaniany, izotiocyjaniany

Cyjaniany (sole) zawierają jon [OCN]
, o strukturze [NCO]
. Są tautomerami izocyjanianów zawierających jon [O=C=N]
. W normalnych warunkach występują jedynie izocyjaniany, które często nazywa się potocznie cyjanianami[2].

Izomerami cyjanianów i izocyjanianów są pioruniany, zawierające jon [:C=NO]
.

PrzypisyEdytuj

  1. Neil G. Connelly i inni, Nomenclature of Inorganic Chemistry. IUPAC Recommendations 2005 (Red Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, RSC Publishing, 2005, s. 127, ISBN 978-0-85404-438-2 (ang.).
  2. Philip John Durrant, Bryl Durrant: Zarys współczesnej chemii nieorganicznej. Warszawa: PWN, 1965, s. 662.