Strumień ciepła

Strumień ciepła – prędkość przepływu ciepła. Może być wyrażony przez stosunek elementarnej ilości ciepła do czasu trwania wymiany tej ilości ciepła (czasu trwania przepływu elementarnej ilości ciepła), czyli jest to pochodna po czasie ilości ciepła przepływającego przez przekrój poprzeczny przegrody. Wyraża się wzorem

Dla stałej prędkości przepływu ciepła strumień jest wyrażony wzorem

Jego jednostką jest wat

Jednostka jest taka sama, jak w przypadku mocy cieplnej. Jednak są to różne pojęcia, gdyż moc cieplna dotyczy źródła ciepła, podczas gdy strumień – jego przepływu.

Strumień cieplny a jego gęstośćEdytuj

Strumień ciepła, tak jak ciepło, jest wielkością skalarną, jednak odniesienie strumienia ciepła do jednostki pola powierzchni   (ściśle zorientowanej w przestrzeni) wyraża wektor   zwany gęstością strumienia ciepła

 

gdzie   jest wektorem powierzchni o zwrocie zgodnym z kierunkiem przepływu ciepła. Jednostką gęstości strumienia jest wat na metr kwadratowy

 

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • S. Wiśniewski, T.S. Wiśniewski: Wymiana ciepła. WNT, 1997.