Wektor powierzchniwektor (właściwie pseudowektor) o wartości równej polu powierzchni i o kierunku prostopadłym do tej powierzchni. Dla powierzchni o zorientowanym brzegu zwrot wektora powierzchni określa reguła śruby prawoskrętnej. Wektor ten można określić dla dowolnej płaskiej ograniczonej powierzchni

Rys. 1

Przypadek nieskończenie małego wycinka powierzchni Edytuj

 
Rys. 2

Jeżeli powierzchnia   jest zakrzywiona, można określić wektor powierzchni   dla nieskończenie małego wycinka tej powierzchni   (rys. 2).

Wektor zakreślanego pola Edytuj

 
Rys. 3

Dla powierzchni zakreślanej przez wektor wodzący   dla niewielkiej zmiany tego wektora   można zapisać

 

czyli ostatecznie

 

Zastosowanie Edytuj

Wektor powierzchni, szczególnie w postaci różniczkowej, znalazł zastosowanie, m.in. w fizyce przy definiowaniu