Sukiennice w Poznaniu

Sukiennice w Poznaniu zostały wybudowane w roku 1386 na podstawie przywileju Władysława II Jagiełły. Na początku XVI w. gmach popadł w ruinę. W 1535 r. Zygmunt I Stary wydał przywilej na postawienie nowego gmachu według jednolitego projektu budowlanego. W roku 1563 budynek został przebudowany w stylu renesansowym przez architekta miejskiego Jana Baptystę Quadro. Sukiennice były trzynastoprzęsłową halą nakrytą sklepieniem klasztornym z 26 kramami sukiennymi. Przez sukiennice prowadziło przejście poprzeczne. W 1569 r. przy południowej ścianie dobudowano schody prowadzące na piętro gdzie znajdowały się magazyny i warsztaty. Wzdłuż wschodniej i zachodniej ściany biegły podcienie wsparte na kolumnach. Gmach nakryty był dachówką, a podcienie gontem.

Sukiennice w Poznaniu
Państwo  Polska
Miejscowość Poznań
Adres Stary Rynek
Typ budynku handlowy
Styl architektoniczny renesans
Architekt Jan Baptysta Quadro
Ukończenie budowy 1386
Ważniejsze przebudowy 1563,1569
Zniszczono 1945
Odbudowano nie
brak współrzędnych
Gmach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu postawiony na miejscu Sukiennic.

W XIX w. sukiennice zostały przebudowane na kamienice czynszowe, które uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej. Podczas odgruzowywania odkryto wiele pozostałości sukiennic: kolumny, jedno przęsło sklepienia, stropy. Mimo przygotowywania przez głównego architekta odbudowy Starego Miasta inż. Zbigniewa Zielińskiego projektu rekonstrukcji obiektu, usunięto jego pozostałości nie przeprowadzając żadnych badań archeologiczno-architektonicznych. Zachowane kolumienki są przechowywane w Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu. W latach 1959 - 62 wzniesiono w tym miejscu już wówczas wzbudzający kontrowersje gmach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Co jakiś czas pojawiają się propozycje jego przebudowy lub rozbiórki. Pod budynkiem znajdują się prawdopodobnie zachowane piwnice sukiennic.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Kronika Miasta Poznania nr 2/2003 W cieniu wieży ratuszowej, Poznań 2003, ISSN 0137-3552