Superpozycja (wytrzymałość materiałów)

Zasada superpozycji - (zasada niezależności działania obciążeń):

Skutki jednoczesnego działania wielu sił (obciążeń) na układ (ciało lub ustrój) są prostą sumą skutków działania wszystkich sił (obciążeń) z osobna.

Ciało lub ustrój podlegające zasadzie superpozycji nazywamy liniowym.