Symbiontida

Symbiontida – grupa protistów należących do supergrupy Euglenozoa. Należą tu dwa gatunki, które zostały scharakteryzowane na poziomie molekularnym i filogenetycznym: Calkinsia aureus i Bihospites baccati, oraz niescharakteryzowany jeszcze na poziomie filogenetycznym gatunek Postgaardi mariagerensis, który wykazuje podobieństwo do wcześniej wymienionych pod względem budowy swojej komórki[1].

Symbiontida
Systematyka
Domena eukarionty
Supergrupa Excavata
Królestwo protisty
Klad Euglenozoa
Klad Symbiontida
Nazwa systematyczna
Symbiontida

Występują także środowiskowe sekwencje DNA wykazujące pokrewieństwo z wymienionymi wyżej gatunkami, co oznacza, że najprawdopodobniej istnieją jeszcze inne gatunki czekające na formalne opisanie.

Budowa komórki i tryb życiaEdytuj

Symbiontida żyją w niskotlenowych lub beztlenowych środowiskach morskich; Calkinsia aureus i Bihospites baccati żyją w osadach dennych, a Postgaardi mariagerensis w toni wodnej. Ta grupa różni się od innych Euglenozoa szczególnymi cechami układu szkieletowego, związanymi z aparatem pokarmowym (cytostomem) oraz symbiotycznymi związkami z bakteriami epibiotycznymi (czyli żyjącymi na powierzchni ciała gospodarza).

Owe bakteryjne symbionty w kształcie pręcików tworzą niejednorodną warstwę na powierzchni komórki, pokrywając całe ciało z wyjątkiem obszaru bezpośrednio otaczającego nasadę wici. Bakterie owe prawdopodobnie wymieniają metabolity z leżącą pod błoną warstwą struktur. Możliwe jest również, że bakterie epibiotyczne stanowią okazjonalnie źródło pożywienia dla symbiontidów[2].

Wszystkie trzy opisane formalnie gatunki są heterotrofami (odżywiają się wyprodukowanymi przez inny organizm związkami organicznymi; nie posiadają chloroplastów), przypuszczalnie fagotrofami (wchłaniają pokarm do wnętrza komórki poprzez wpuklanie swojej błony komórkowej). Świadczy o tym obecność solidnego aparatu pokarmowego wzmocnionego mikrotubulam i włóknistymi strukturami białkowymi.

Symbiontida mają dwie wici umieszczone w kieszeni (flagellar pocket), znajdującej się w przedniej części komórki. Pod błoną komórkową znajduje się warstwa regularnie powtarzających się struktur przypominających uproszczone mitochondria o zredukowanych grzebieniach mitochondrialnych.

PrzypisyEdytuj