APG Iakronim oznaczający pierwszą wersję systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle na podstawie kryterium filogenetycznego. System ten opublikowany został w roku 1998 przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group.

W systemie APG I sklasyfikowano 462 rodzin w 40 monofiletycznych (jak wówczas domniemano) rzędach zebranych w kilka głównych, monofiletycznych grup. Grupy te nazwano nieformalnie (bez odwoływania się do tradycyjnych jednostek taksonomicznych) ze względu na niemożność sklasyfikowania kladów w hierarchicznym układzie taksonów. Ze względu na niepełne dane filogenetyczne system koncentrował się na układzie jednostek dużych (od rzędów w górę). Klasyfikacja rodzin była w wielu miejscach prowizoryczna. Wśród rodzin 25 opisanych zostało jako zajmujące niejasną pozycję[1].

Następcami systemu APG I są systemy: APG II (2003)[2], APG III (2009)[3] i APG IV (2016)[4].

Klasyfikacja edytuj

Uproszczony schemat klasyfikacji okrytonasiennych w systemie APG I:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. The Angiosperm Phylogeny Group. An ordinal classification for the families of flowering plants. „Annals of the Missouri Botanical Garden”. 85, s. 531–553, 1998. 
  2. The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. „Botanical Journal of the Linnean Society”. 141, 4, s. 399–436, 2003. DOI: 10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x. 
  3. The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. „Botanical Journal of the Linnean Society”. 161, 2, s. 105–121, 2009. DOI: 10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x. 
  4. The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. „Botanical Journal of the Linnean Society”. 181, 1, s. 1–20, 2016. DOI: 10.1111/boj.12385.