System GERL

System GERL – zespół bezpośrednio zależnych od siebie, jednobłonnych organelli komórkowych; w komórkach eukariotycznych złożony z siateczki wewnątrzplazmatycznej, część protoplastu. Na system GERL składają się: