System gabinetowo-parlamentarny

System gabinetowo-parlamentarnysystem rządów, który charakteryzuje przewaga gabinetu nad parlamentem, a głowa państwa pełni jedynie funkcję reprezentacyjną.

  • oparty na dwupartyjności
  • rząd jest powoływany przez parlament
  • nie istnieje zasada separacji władzy
  • wybór premiera występuje automatycznie poprzez wybór zwycięskiej partii
  • premier może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie parlamentu

Zobacz teżEdytuj