Szablon:Szachownica

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

UżycieEdytuj

{{Szachownica
| tright*/tleft*
| tytuł
<!-- a b c d e f g h
8 -->| | | | | | | | <!-- 8
7 -->| | | | | | | | <!-- 7
6 -->| | | | | | | | <!-- 6
5 -->| | | | | | | | <!-- 5
4 -->| | | | | | | | <!-- 4
3 -->| | | | | | | | <!-- 3
2 -->| | | | | | | | <!-- 2
1 -->| | | | | | | | <!-- 1
   a b c d e f g h -->
| podpis
}}

Opis parametrówEdytuj

{{Szachownica
| <wyrównanie>
| <tytuł>
<!-- a b c d e f g h
8 -->|<a8>|<b8>|<c8>|<d8>|<e8>|<f8>|<g8>|<h8><!-- 8
7 -->|<a7>|<b7>|<c7>|<d7>|<e7>|<f7>|<g7>|<h7><!-- 7
6 -->|<a6>|<b6>|<c6>|<d6>|<e6>|<f6>|<g6>|<h6><!-- 6
5 -->|<a5>|<b5>|<c5>|<d5>|<e5>|<f5>|<g5>|<h5><!-- 5
4 -->|<a4>|<b4>|<c4>|<d4>|<e4>|<f4>|<g4>|<h4><!-- 4
3 -->|<a3>|<b3>|<c3>|<d3>|<e3>|<f3>|<g3>|<h3><!-- 3
2 -->|<a2>|<b2>|<c2>|<d2>|<e2>|<f2>|<g2>|<h2><!-- 2
1 -->|<a1>|<b1>|<c1>|<d1>|<e1>|<f1>|<g1>|<h1><!-- 1
   a b c d e f g h -->
| <podpis>
}}

Parametry:

 • <wyrównanie> - definiuje poziome wyrównanie diagramu, należy tu podać "tright" (diagram zostanie umieszczony po prawej stronie tekstu) lub "tleft" (po lewej stronie);
 • <tytuł> - tekst, który pojawi się nad ramką z diagramem, może być pusty;
 • <a8>, <b8>, ... <h1> - definicje kolejnych pól szachownicy;
 • <podpis> - tekst, który pojawi się pod diagramem, może być pusty.

Żeby wstawić figury, należy podać odpowiednie litery. Literę oznaczającą kolor należy podać po literze oznaczającej figurę. Oto one:

figury
 • k - król
 • q - hetman (dama lub królowa)
 • r - wieża
 • b - goniec (laufer)
 • n - skoczek (koń)
 • p - pionek

dodatkowo w wariancie szachów Capablanki:

 • a - arcybiskup (archbishop)
 • c - kanclerz (chancelor)
kolory figur
 • l - figura biała
 • d - figura czarna
znaki specjalne (zamiast obydwu powyższych)
 • xx - krzyżyk X
 • xo - czarne kółko
 • oo - białe kółko
 • x1 - cyfra 1
 • x2 - cyfra 2
 • x3 - cyfra 3
 • x4 - cyfra 4
 • x5 - cyfra 5
 • x6 - cyfra 6
 • x7 - cyfra 7
 • x8 - cyfra 8
 • x9 - cyfra 9

PrzykładyEdytuj

Użycie szablonów najlepiej zilustrują przykłady. Porównaj diagramy z umieszczonym poniżej kodem, który je generuje. Łatwą metodą umieszczenia własnego diagramu jest skopiowanie tego kodu, wklejenie do swojego artykułu i dokonanie odpowiednich modyfikacji.

W poniższych przykładach rzędy i kolumny szachownicy są oznaczone cyframi i literami dla lepszej orientacji. Ponieważ dowolny tekst umieszczony pomiędzy "|=" i następnym "|" jest ignorowany (traktowany jak komentarz), oznaczenie rzędów i kolumn nie ma wpływu na wygląd diagramu.

Praktyczne rady:

 • zwróć uwagę na to, by nie naruszyć ogólnego schematu, w szczególności pozostaw znaki "|" i "=" na swoim miejscu,
 • nie można użyć znaku "|" w tytule lub podpisie,
 • jeśli istnieje konieczność użycia znaku "=" w tytule lub podpisie, musi on być zawarty pomiędzy znacznikami nowiki i /nowiki,
 • w tytule i podpisie można użyć pogrubioną lub pochyłą czcionkę.

Standardowy diagramEdytuj

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
e5 black pawn
e4 white pawn
f4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Gambit królewski

Jest to podstawowy rodzaj diagramu szachowego. Zaleca się stosowanie tego diagramu w artykułach o otwarciach szachowych, końcówkach, partiach, pozycjach itp. Porównaj kod umieszczony poniżej diagramu.

{{Szachownica
| tright
| 
<!-- a b c d e f g h
8 -->|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd<!-- 8
7 -->|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd<!-- 7
6 -->| | | | | | | | <!-- 6
5 -->| | | | |pd| | | <!-- 5
4 -->| | | | |pl|pl| | <!-- 4
3 -->| | | | | | | | <!-- 3
2 -->|pl|pl|pl|pl| | |pl|pl<!-- 2
1 -->|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl<!-- 1
   a b c d e f g h -->
| Gambit królewski
}}


Diagram z tytułemEdytuj

W. Langstaff
Chess Amateur 1922
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
e8 black king
h8 black rook
f6 white bishop
h6 white pawn
d5 white rook
f5 white king
g5 black pawn
h5 white pawn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mat w dwóch posunięciach.
Przykład uzycia analizy wstecznej.

Ten rodzaj diagramu może być szczególnie przydatny w artykułach o kompozycjach szachowych. Warto zwrócić uwagę, jak w opisach użyć pogrubionej i pochyłej czcionki, a także znacznika "<br>" w celu umieszczenia tekstu w więcej niż jednym wierszu.

{{Szachownica
| tright
| '''W. Langstaff'''<br />''Chess Amateur'' 1922
<!-- a b c d e f g h
8 -->| | | | |kd| | |rd<!-- 8
7 -->| | | | | | | | <!-- 7
6 -->| | | | | |bl| |pl<!-- 6
5 -->| | | |rl| |kl|pd|pl<!-- 5
4 -->| | | | | | | | <!-- 4
3 -->| | | | | | | | <!-- 3
2 -->| | | | | | | | <!-- 2
1 -->| | | | | | | | <!-- 1
   a b c d e f g h -->
| '''Mat w dwóch posunięciach.'''<br />Przykład uzycia ''analizy wstecznej''.
}}


Diagram bez tytułu i podpisuEdytuj

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
b6 black cross
c6 black circle
d6 black cross
c5 white pawn
f4 black circle
e3 black cross
f3 black circle
g3 black cross
f2 white pawn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Porównaj kod poniżej diagramu. Pole tytułu i podpisu można pozostawić puste, jednak odpowiednie znaki "|" koniecznie należy pozostawić na swoim miejscu. Diagram umieszczono po lewej stronie aby zilustrować użycie pierwszego parametru.

{{Szachownica
| tright
| 
<!-- a b c d e f g h
8 -->| | | | | | | | <!-- 8
7 -->| | | | | | | | <!-- 7
6 -->| |xx|xo|xx| | | | <!-- 6
5 -->| | |pl| | | | | <!-- 5
4 -->| | | | | |xo| | <!-- 4
3 -->| | | | |xx|xo|xx| <!-- 3
2 -->| | | | | |pl| | <!-- 2
1 -->| | | | | | | | <!-- 1
   a b c d e f g h -->
| 
}}


Szczególne zastosowaniaEdytuj

Mały diagramEdytuj

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
d8 black queen
f8 black rook
g8 black king
a7 black pawn
b7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black bishop
h7 black pawn
b6 black knight
c6 black pawn
f6 black knight
g6 black pawn
c5 white queen
g5 white bishop
d4 white pawn
e4 white pawn
g4 black bishop
c3 white knight
f3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
d1 white rook
e1 white king
f1 white bishop
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Pozycja po 11. Gg5.

Mniejszy diagram uzyskuje się za pomocą dodatkowe parametru size. Może być przydatny w artykułach, w których chcemy umieścić wiele diagramów.

{{Szachownica|size = 18
| tright
| 
<!-- a b c d e f g h
8 -->|rd| | |qd| |rd|kd| <!-- 8
7 -->|pd|pd| | |pd|pd|bd|pd<!-- 7
6 -->| |nd|pd| | |nd|pd| <!-- 6
5 -->| | |ql| | | |bl| <!-- 5
4 -->| | | |pl|pl| |bd| <!-- 4
3 -->| | |nl| | |nl| | <!-- 3
2 -->|pl|pl| | | |pl|pl|pl<!-- 2
1 -->| | | |rl|kl|bl| |rl<!-- 1
   a b c d e f g h -->
| Pozycja po 11. Gg5.
}}


Zapis w notacji FENEdytuj

Możliwe jest też wywołanie szablonu z notacją FEN. Pełne wywołanie wygląda następująco:

{{Szachownica
 | fen = 
 | align = 
 | header = 
 | footer = 
}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
e6 black pawn
f6 black knight
b4 black bishop
c4 white pawn
d4 white pawn
c3 white knight
a2 white pawn
b2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Obrona Nimzowitscha

Parametry oznaczają następujące elementy:

align
wyrównanie
header
tytuł
footer
podpis

Przykład:

{{szachownica|fen=rnbqk2r/pppp1ppp/4pn2/8/1bPP4/2N5/PP2PPPP/R1BQKBNR|footer=Obrona Nimzowitscha}}

Zmiana zapisu standardowego na FENEdytuj

Na potrzeby szablonu {{szachista infobox}} możliwe jest wywołanie szablonu {{Szachownica/fen}} zamieniającego standardowy format zapisu diagramu szachowego dla Wikipedii na zapis FEN. W stosunku do wywołania {{szachownica}} pomijamy wszystkie zbędne parametry.

{{Szachownica/fen
<!-- a b c d e f g h
8 -->|rd|nd|bd|qd|kd| | |rd<!-- 8
7 -->|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd<!-- 7
6 -->| | | | |pd|nd| | <!-- 6
5 -->| | | | | | | | <!-- 5
4 -->| |bd|pl|pl| | | | <!-- 4
3 -->| | |nl| | | | | <!-- 3
2 -->|pl|pl| | |pl|pl|pl|pl<!-- 2
1 -->|rl| |bl|ql|kl|bl|nl|rl<!-- 1
   a b c d e f g h -->
}}

Powyższy przykład daje w wyniku: rnbqk2r/pppp1ppp/4pn2/8/1bPP4/2N5/PP2PPPP/R1BQKBNR11.


BłędyEdytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)Edytuj

Zobacz teżEdytuj