Sztuczny lód

Sztuczny lódlód otrzymywany przez zamrożenie wody w wytwornicy lodu, w postaci bloków, płyt, drobnych bryłek (łusek, kostek itp.) lub śniegu.

W wytwornicach do produkcji lodu w postaci bryłek lub śniegu stosuje się chłodzenie bezpośrednie, a w (rzadziej używanych) wytwornicach lodu w blokach – chłodzenie pośrednie (w zbiorniku ze stale mieszaną saletrą jest umieszczany parownik urządzenia chłodniczego i formy na lód).

Lód sztuczny jest stosowany w transporcie chłodniczym oraz do celów konsumpcyjnych.

Do chłodzenia ryb używa się lodu sztucznego z wody morskiej. Po raz pierwszy lód sztuczny wytworzył w roku 1755 szkocki lekarz i chemik W. Cullen.