Szum Perlina

typ szumu w grafice komputerowej

Szum Perlinaalgorytm generowania szumu gradientowego, nazwany na cześć swojego twórcy, Kena Perlina. Jest to pierwsza implementacja szumu gradientowego, a jego opis został upubliczniony w 1985 roku. Szum ten nie został opatentowany.

Przykład dwuwymiarowego szumu Perlina

Historia

edytuj

Szum został stworzony w roku 1983 przez Perlina jako rezultat frustracji spowodowanej „maszyno-podobnym” wyglądem ówczesnej grafiki komputerowej oraz w czasie jego prac nad filmem Tron[1]. Wyniki swojej pracy Perlin opublikował w 1985 roku[2]. W 1997 roku autor algorytmu otrzymał za swoją pracę Oscara w kategorii technicznej[3].

Pseudokod

edytuj

Podany pseudokod jest dwuwymiarową implementacją klasycznego szumu Perlina[potrzebny przypis]. Jest to zmodyfikowana wersja, inna pod względem semantyki, ale o tym samym działaniu co oryginalny szum z 1985 roku.

 //Interpolacja liniowa
 function lerp(float a0, float a1, float w) 
 {
   return (1.0 - w)*a0 + w*a1;
 }
 
 // Wylicza iloczyn skalarny wektora odległości z odpowiednim wektorem gradientu
 function dotGridGradient(int ix, int iy, float x, float y) 
 {
 
   // Wcześniej wyliczone wektory gradientu
   extern float Gradient[IYMAX][IXMAX][2];
 
   // Oblicz wektor odległości
   float dx = x - (float)ix;
   float dy = y - (float)iy;
 
   // Oblicz iloczyn skalarny
   return (dx*Gradient[iy][ix][0] + dy*Gradient[iy][ix][1]);
 }
 
 // Oblicz szum na pozycji x, y
 function perlin(float x, float y) 
 {
   int x0 = floor(x);
   int x1 = x0 + 1;
   int y0 = floor(y);
   int y1 = y0 + 1;
 
   float sx = x - (float)x0;
   float sy = y - (float)y0;
 
   float n0, n1, ix0, ix1, value;
   n0 = dotGridGradient(x0, y0, x, y);
   n1 = dotGridGradient(x1, y0, x, y);
   ix0 = lerp(n0, n1, sx);
   n0 = dotGridGradient(x0, y1, x, y);
   n1 = dotGridGradient(x1, y1, x, y);
   ix1 = lerp(n0, n1, sx);
   value = lerp(ix0, ix1, sy);
 
   return value;
 }

Złożoność algorytmiczna

edytuj

Dla   wymiarów, dla których generowany jest szum, złożoność obliczeniowa ewaluuje do  [4]. Istnieją alternatywy dla szumu Perlina, które generują podobne wyniki, z tą różnicą, że ich złożoność obliczeniowa jest mniejsza. Zaliczają się do nich m.in. szumy simplex czy OpenSimplex.

Przypisy

edytuj
 1. Szum Perlina [online], Khan Academy [dostęp 2017-08-10].
 2. Ken Perlin, An Image Synthesizer, „SIGGRAPH Comput. Graph.”, 19 (3), 1985, s. 287–296, DOI10.1145/325165.325247 (ang.).
 3. Ken’s Academy Award [online], mrl.nyu.edu [dostęp 2017-08-10] (ang.).
 4. Ken Perlin, Noise Hardware [online], csee.umbc.edu (ang.).