Tabor właściwy

formacja zbrojna wojsk husyckich

Tabor właściwy – formacja zbrojna wojsk husyckich podczas wojen husyckich w XV wieku. Po śmierci Jana Żiżki tabor podzielił się właśnie na tabor właściwy i sierotki.

Tabor właściwy dowodzony był przez Prokopa Wielkiego (zwanego też Gołym).