Taijitu – diagram będący symbolicznym wyobrażeniem taiji, fundamentalnego pojęcia chińskiej filozofii, w szczególności taoistycznej.

Taijitu
ilustracja
Nazwa chińska
Pismo uproszczone 太极图
Pismo tradycyjne 太極圖
Hanyu pinyin tàijítu
Wade-Giles t’ai-chi-t’u
Taijitu

W zachodniej literaturze jest zwykle podpisywany niepoprawnie jako „yin i yang”, co według sinologów, odzwierciedla analityczny charakter filozofii Zachodu, przeciwstawiony orientalnemu holizmowi, który każe widzieć w nim reprezentację jedności - taiji.

Diagram wyraża ideę, że dwa podstawowe pierwiastki taoistycznej filozofii przenikają się i stanowią nierozerwalną jedność, określaną jako taiji. Nim powstało taiji, z wyodrębnionymi yin i yang, świat znajdował się w stanie wuji.