Templum (łac.):

  • świątynia
  • budynek, w którym odbywały się obrady zgromadzeń ludowych (comitium) w Rzymie
  • obszar na ziemi lub niebie wyznaczony przez augurów (kapłanów-wróżbitów) dla prowadzenia np. obserwacji lotu ptaków związanych z wróżbami.