Teodor Bieliński herbu Abdank – pisarz ziemski drohicki w latach 1765-1793, konsyliarz ziemi drohickiej w konfederacji targowickiej.

Bibliografia

edytuj
  • Dariusz Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej : (maj 1792 - styczeń 1793), Katowice 2000, s. 158.
  • Herbarz polski, t. II, Lipsk 1839, s. 144.
  • Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 160.