The Atlantic Monthly

The Atlantic Monthly (również określany mianem The Atlantic) – amerykański miesięcznik założony w Bostonie w 1857 roku. Początkowo był to periodyk stricte literacki i kulturalny, obecnie skupia się na stosunkach międzynarodowych, polityce, ekonomii oraz kulturze.

The Atlantic Monthly
Ilustracja
Logo „The Atlantic Monthly” od 2019
Częstotliwość

Miesięcznik

Państwo

 Stany Zjednoczone

Pierwszy numer

1857

Strona internetowa

Założyciele

edytuj

Założycielami była grupa pisarzy m.in. Harriet Beecher Stowe, Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Oliver Wendell Holmes Sr. oraz James Russell Lowell (który został pierwszym redaktorem naczelnym).

Format i nakład

edytuj

Początkowo czasopismo ukazywało się co miesiąc, obecnie ukazuje się 10 razy w roku. Nakład wynosi ok. 480 tys. egzemplarzy. Magazyn skupia się na kwestiach nauk politycznych, stosunkach międzynarodowych oraz na krytyce literackiej. W 2005 roku redakcja ogłosiła, że wstrzymuje publikację opowiadań w regularnych wydaniach na rzecz publikacji jednego numeru poświęconego krótkim formom literackim rocznie.

Obecnie wydawnictwem kieruje John Fox Sullivan, a redaktorem naczelnym jest James Bennet.

Linki zewnętrzne

edytuj