The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH; Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych) – elektroniczne, ogólnodostępne (open access) czasopismo gromadzące w internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Państwo  Polska, Czechy,  Węgry,  Słowacja
Adres ul. Stary Rynek 78/79
61-772 Poznań
Rodzaj czasopisma nauki społeczne
Pierwszy numer 2004
Redaktor naczelny dr Miłosz Sosnowski
ISSN 1733-4934
Strona internetowa

Poprzez swą działalność CEJSH upowszechnia publikacje naukowe, które – z uwagi na barierę językową oraz niewielki udział w międzynarodowym obiegu naukowym (niskie nakłady oraz mała dostępność dużej liczby zamieszczających je czasopism) – są niedostatecznie znane nawet wśród najbliższych sąsiadów.

CEJSH utworzone zostało decyzją władz Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Polskiej Akademii Nauk (PAN), Słowackiej Akademii Nauk oraz Węgierskiej Akademii Nauk i rozpoczęło swą działalność w końcu 2004. PAN pozostaje organizatorem i koordynatorem działalności CEJSH. Bezpłatna publikacja streszczeń możliwa jest dzięki współpracy z redakcjami czasopism naukowych.

Redaktorem Naczelnym CEJSH (kierującym także jego polską redakcją) jest dr Miłosz Sosnowski. Redaktorami: czeskiej, słowackiej i węgierskiej redakcji CEJSH są odpowiednio: Prof. PhDr. Pavel Janoušek CSc., prof. František Novosad i Erika Nagy.

Linki zewnętrzneEdytuj