Toksyczne środki przemysłowe

Toksyczne środki przemysłowe (TSP) - używane w gospodarce związki chemiczne, materiały promieniotwórcze, substancje biologiczne oraz ich odpady zatruwające środowisko naturalne.

Ze względu na zespół charakterystycznych objawów dzieli się na:

  1. Substancje drażniące – wywołują podrażnienie skóry i błon śluzowych
  2. Uczulające – powodują wypryski lub stany zapalne, np. formalina.
  3. Duszące – powodują uszkodzenia płuc, np. chlor
  4. Ogólnotrujące – przenikają przez drogi oddechowe i zakażają krew, np. cyjanowodór.
  5. Neurotropowe – paraliżują układ nerwowy, np. dwusiarczek węgla.
  6. Rakotwórcze – np. arsen, chrom
  7. Mutagenne – powodują zmiany w genach następnych pokoleń, np. kwas azotowy.