Tomasz Drohojowski

Tomasz Drohojowski herbu Korczak (zm. w 1704 roku) – cześnik kamieniecki w latach 1689-1701, chorąży pancerny w 1700 roku, towarzysz pancerny w 1689 roku, sędzia kapturowy ziemi przemyskiej w 1696 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673-1732 r., Lwów 1914, s. 284.
  • Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 198.