Tomasz Graff

polski historyk

Tomasz Zbigniew Graff (ur. w 1977 w Wadowicach) – polski historyk, mediewista, badacz dziejów i kultury czasów nowożytnych. Doktor habilitowany, wykładowca i Kierownik Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii[1]Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Tomasz Graff
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

1977
Wadowice

doktor habilitowany
Specjalność: historia
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Uczelnia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności, Zespołu Historii Czech i Stosunków Polsko‑Czeskich Polskiej Akademii Nauk, Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk oddz. w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

W 2001 roku obronił z wyróżnieniem magisterium, a w 2006 roku pracę doktorską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmując się postawą polskiego episkopatu wobec ruchu soborowego w XV wieku. Jest autorem 6 książek (w tym dwóch współautorskich)[2], redaktorem lub współredaktorem kilkunastu monografii. Napisał ponad 150 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych[3]. Zajmuje się kulturą religijną i intelektualną polskich elit kościelnych i uniwersyteckich, kontaktami polsko-czeskimi w późnym średniowieczu oraz kulturą i życiem codziennym doby staropolskiej. Współautor komentarza do Annales (Roczników) Jana Długosza; znawca historii rodzinnego miasta. Autor obszernej monografii barokowego teologa Marcina Wadowity (zm. 1641)[4], która stała się podstawą jego habilitacji (2019)[5]. Szczególne miejsce w jego badaniach zajmuje postać kardynała Zbigniewa Oleśnickiego oraz św. króla Jadwigi.

Wspólnie z synem Karolem napisał syntezę średniowiecznych dziejów Polski[6]. Jest członkiem Redakcji czasopisma „Folia Historica Cracoviensia”, Kolegium Redakcyjnego czeskiego czasopisma "Husitský Tábor" oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny". Otrzymał m.in. stypendium MEN i stypendium Stanisława Estreichera. W l. 2012-2016 piastował stanowisko z-cy dyrektora ds. studenckich Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII. W latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII[7], następnie w latach 2019-2022 był kierownikiem kierunku historia w Instytucie Historii.[8].Odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę nadawanym przez Prezydenta RP (2019)[3].

W 2021 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi[9].

PrzypisyEdytuj

  1. https://ih-whidk.upjp2.edu.pl/jednostki/katedra-historii-nowozytnej
  2. Tomasz Graff - Studenci, pracownicy - USOSweb - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, usosweb.upjp2.edu.pl [dostęp 2021-04-07].
  3. a b Pracownik | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, upjp2.edu.pl [dostęp 2019-11-28] [zarchiwizowane z adresu 2019-12-22].
  4. W katalogu BN, katalogi.bn.org.pl [dostęp 2019-11-28].
  5. Dr hab. Tomasz Graff, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-11-29].
  6. W katalogu BN, katalogi.bn.org.pl [dostęp 2019-11-28].
  7. dr hab. Tomasz Graff | Instytut Historii Sztuki i Kultury, ihszik.whidk.upjp2.edu.pl [dostęp 2019-11-28].
  8. Instytut Historii | Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ih.whidk.upjp2.edu.pl [dostęp 2019-11-28].
  9. M.P. z 2021 r. poz. 642