Otwórz menu główne

Tomasz Jakubiak (duchowny)

duchowny katolicki, kanonista

Tomasz Jakubiak (ur. 1976) – polski duchowny rzymskokatolicki, kanonista, doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawa kanonicznego[1][2].

ŻyciorysEdytuj

Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela (PWTW Collegium Joanneum).

W 2000 roku uzyskał na PWTW tytuł magistra teologii w zakresie historii Kościoła. W 2003 r. decyzją Rady PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela uzyskał licencjat kościelny z teologii w zakresie historii Kościoła.

Drugie magisterium, z prawa kanonicznego, uzyskał w 2008 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW na podstawie pracy „Iurisdictio” i „facultas” do spowiadania według prawa powszechnego oraz partykularnego Archidiecezji Warszawskiej od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku. Doktorat z nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w 2010 r. na podstawie pracy Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawa kanonicznego uzyskał w 2018 r. na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Głównym osiągnięciem naukowym przewodu była monografia pt. Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego.

Referent Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oddelegowany do pracy w Wydziale Spraw Sakramentalnych (2006-2007 r.), notariusz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (2007-2008 r.), sędzia Metropolitalnego Sądu Biskupiego w Warszawie (2010-2012 r.).

Członek Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego (od 2011 r.) i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2014 r.)[3].

PublikacjeEdytuj

Książki:

 1. Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, 497 s.[4]

Prace zbiorowe:

 1. Małżeństwo katoliczki z sunnickim muzułmaninem – różnice kulturowe i religijne wyzwaniem, jakiemu trzeba stawić czoło, w: Jak przygotować do małżeństwa, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 339–346.[5]
 2. Prawno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw rzymskokatolików z osobami, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła, w: Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych, red. U. Nowicka, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 41–67.[6]
 3. Dowodzenie niewinności duchownego oskarżonego o popełnienie przestępstwa zastrzeżonego Kongregacji Nauki Wiary, w: Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 189–200.[7]
 4. Przygotowanie dziecka do owocnego przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego według norm prawa kanonicznego, w: Wychowanie religijne i moralne, red. M. Różański, R. Sztychmiler, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 31–40.[8]

Artykuły:

 1. Kościół o świeckich, „Laetare” 8-9 (2000) (Kwartalnik wydawany przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie), s. 79–94.
 2. Ksiądz Stefan Wyszyński i „Ład Boży”, „Laetare” 8-9 (2000), s. 120–129.
 3. Prymas Wyszyński w walce o autonomię Kościoła w Polsce, Laetare 10-11 (2001), s. 182–201.
 4. Istotne elementy konstytutywne formalnego aktu wystąpienia z Kościoła oraz czynności związane z jego przyjęciem, „Ateneum Kapłańskie” t. 152 (2009), z. 3(601), s. 321–330.
 5. Aktualizacja instytucji Synodu w Archidiecezji Warszawskiej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 22/1 (2009), s. 285–305. [Fragmenty doktoratu: Tomasz Jakubiak, Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniewa Janczewskiego, UKSW Wydział Prawa Kanonicznego, Warszawa 2010].
 6. Procedury związane z wprowadzeniem stałego diakonatu w diecezjach polskich, „Prawo Kanoniczne” 1-2/53 (2010), s. 79–104.
 7. Aplikacja owoców Mszy św., „Annales Canonici” 6 (2010), s. 155–171.
 8. Uczestnictwo we Mszy Świętej w uchwałach synodów Archidiecezji Warszawskiej i Kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku, „Warszawskie Studia Teologiczne” 24/1 (2011), s. 335–360. [Fragmenty doktoratu].
 9. Rozgrzeszenie zbiorowe – aspekt prawny, „Ateneum Kapłańskie” t. 158 (2012), z. 3(619), s. 523–539.
 10. Upoważnienie do słuchania spowiedzi wg Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Warszawskie Studia Teologiczne” 25/2 (2012), s. 35–56. [Fragmenty pracy magisterskiej: Tomasz Jakubiak, „Iurisdictio” i „facultas” do spowiadania według prawa powszechnego oraz partykularnego Archidiecezji Warszawskiej od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniewa Janczewskiego, UKSW Wydział Prawa Kanonicznego, Warszawa 2008].
 11. Procedury kanoniczne zmierzające do stwierdzenia stanu wolnego, „Ius Matrimoniale” 18/24 (2013), s. 25–72.
 12. Początki prawa regulującego nadzwyczajną formę zawarcia małżeństwa, „Warszawskie Studia Teologiczne” 26/1 (2013), 207-218.
 13. Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według obecnie obowiązującego prawa Kościoła łacińskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 145–159.
 14. Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z uwzględnieniem elementów prawa wyznaniowego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 161–177.
 15. Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, „Prawo Kanoniczne” 3/56 (2013), s. 3–34.
 16. Warunki wymagane do ważności i godziwości chrztu ze strony przyjmującego sakrament według aktualnie obowiązującego prawa w Kościele rzymskokatolickim, „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), 382-399.
 17. Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego, „Annales Canonici” 9 (2013), s. 93–117.[9]
 18. Naprawienie zaistniałego stanu rzeczy po zawarciu małżeństwa przez stronę łacińską ze stroną akatolicką obrządku wschodniego bez dyspensy od formy kanonicznej, „Roczniki Nauk Prawnych” 4/23 (2013), s. 119–142.
 19. Nadzwyczajna forma zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r., „Ius Matrimoniale” 25/2 (2014), s. 43–62.[10]
 20. Czy można sprzedawać rzeczy święte?, „Kościół i Prawo” 3(16) (2014) nr 1, s. 141–151.
 21. Późne powołania kapłańskie, „Prawo Kanoniczne” 4/57 (2014), s. 89–110.
 22. Obrzęd zawarcia małżeństwa w nadzwyczajnej formie, „Ius Matrimoniale” 25/3 (2014), s. 29–43.
 23. Początki prawa regulującego możliwość asystowania diakona przy zawarciu małżeństwa w zwykłych warunkach, „Studia Bobolanum” 3 (2015), s. 171–187.
 24. Synod o rodzinie zwiastunem zmian?, „Ius Matrimoniale” 3/26 (2015), s. 61–82.
 25. Diakon świadkiem urzędowym zawarcia małżeństwa w zwykłych warunkach według prawa obowiązującego od promulgacji Kodeksu z 1983 roku, „Ius Matrimoniale” 1/27 (2016), s. 45–74.
 26. Czy diakon może w Polsce zgodnie z przepisami Kościoła łacińskiego asystować jako świadek urzędowy przy zawarciu małżeństwa w zwykłych okolicznościach?, „Ius Matrimoniale” 2/28 (2016), s. 55–78.
 27. Mitis Iudex Dominus Iesus – zmiana prawa regulującego sposób stwierdzania nieważności związku małżeńskiego, „Studia Bobolanum” 1 (2016), s. 115–141.
 28. Czy zawsze po uzyskaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa należy wszczynać karne postępowanie sądowe, lub administracyjne, dla realizacji sankcji karnej?, „Prawo Kanoniczne 1/59 (2016), 119-132.
 29. Przynależność do Kościoła katolickiego i przetwarzanie danych według ustawy o ochronie danych osobowych – wyzwania legislacyjne, w: Ochrona danych osobowych w Kościele, UKSW, Warszawa 2016, s. 125–148.
 30. Prawo kanoniczne – skostniałe, zmieniane, czy odnawiane?, „Warszawskie Studia Teologiczne” 3-4/30 (2017), s. 16–30.
 31. Zdatność do przyjęcia urzędu chrzestnego w kościele łacińskim, „Prawo Kanoniczne” 2/60 (2017),53-69.

źródło[11][12]

PrzypisyEdytuj

 1. Ksiądz kanonik dr hab. Tomasz Jakubiak, archwwa.pl [dostęp 2019-04-04] (pol.).
 2. Nowa Nauka Polska, nauka-polska.pl [dostęp 2019-04-04].
 3. ks. dr hab. Tomasz Jakubiak | Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie | Collegium Joanneum, pwtw.pl [dostęp 2019-04-04].
 4. Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego - Płocki Instytut Wydawniczy, wydawnictwo.plock.pl [dostęp 2019-04-04].
 5. Polska Bibliografia Naukowa, pbn.nauka.gov.pl [dostęp 2019-04-04].
 6. Tomasz Jakubiak, Prawno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw rzymskokatolików z osobami, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła, Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM Sp. z o.o., 2014, s. 41–67, ISBN 978-83-62263-98-1 [dostęp 2019-04-04].
 7. Dowodzenie niewinności duchownego oskarżonego o popełnienie przestępstwa zastrzeżonego Kongregacji Nauki Wiary [w:] Tomasz Jakubiak, Dowodzenie w procesach kościelnych, Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, 2014, s. 189–200, ISBN 978-83-62383-45-0 [dostęp 2019-04-04].
 8. Przygotowanie dziecka do owocnego przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego według norm prawa kanonicznego [w:] Tomasz Jakubiak, Wychowanie religijne i moralne, UWM, 2015, s. 31–40, ISBN 978-83-62383-61-0 [dostęp 2019-04-04].
 9. Tomasz Jakubiak, Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego, „Annales Canonici”, 9, 2013, DOI10.15633/acan.606, ISSN 1895-0620 [dostęp 2019-04-04] (pol.).
 10. Artykuł, pbn.nauka.gov.pl [dostęp 2019-04-04].
 11. ks. dr hab. Tomasz Jakubiak | Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie | Collegium Joanneum, pwtw.pl [dostęp 2019-04-04].
 12. Polska Bibliografia Naukowa, pbn.nauka.gov.pl [dostęp 2019-04-04].

BibliografiaEdytuj