Tomasz Jan Nowak

botanik polski

Tomasz Jan Nowak (ur. 28 marca 1949) w Kaznowiedoktor habilitowany nauk przyrodniczych. Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia, praca naukowaEdytuj

Studia biologiczne ukończył w roku 1972 we Wrocławiu. Uzyskał tytuł doktora i habilitację. Specjalizuje się w gospodarce wodnej roślin, ochronie i aklimatyzacji roślin, uprawach hydroponicznych. Jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W 1981 został dyrektorem Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Od 1988 pełni funkcję dyrektora Arboretum w Wojsławicach.

Nagrody i wyróżnieniaEdytuj

Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej[1] i Politechniki Wrocławskiej.

Pełnione funkcjeEdytuj

W przeszłości:

 • przewodniczący Rady Ekologicznej miasta i gminy Niemcza
 • inicjator bądź współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych, Stowarzyszenia „Ogrody Dolnośląskie”, Stowarzyszenia Ochrona Krajobrazu, Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego Klub SILESIA, Towarzystwa Roślin Wrzosowatych.

PublikacjeEdytuj

 • T. Nowak, rozprawa habilitacyjna Water Consumption in Hydroponic Culture of Some Cultivated Plants, Wrocław 1989
 • T. Nowak, 1999. Index Plantarum Polskich Kolekcji Dendrologicznych. Acta Univ.Wrat.No 2153, Prace OBUWr 5/1:27-306.
 • T Nowak, H. Grzeszczak-Nowak, K. Eysymontt, 1999 r., Dzieje wsi i parku w Wojsławicach. Acta Univ.Wrat.No2153, PraceOBUWr 5/1:513-541.
 • J. Marszał, K. Kromer, T. Nowak, 1999 r., Ochrona paproci serpentynowych z Masywu Ślęży i możliwości ich rozmnażania in vitro. Acta Univ.Wrat.2153,Prace OBUWr 5/1 : 415 – 422.
 • T. Nowak, W. Gawryś, J. Marcinkowski, 2000. Index Plantarum of outdoors cultivated herbaceous plants in Poland. Acta Univ. Wrat. No 2243, Prace OBUWr T. 6/1 : I- 399 s.
 • K. Kromer, T. Nowak, B. Wojtuń, D. Poturała, 2000. Rozmnażanie w warunkach in vitro populacji roślin Drosera intermedia pochodzących z Gór Izerskich. Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, 9 : 147 – 152.
 • K. Kromer, T. Nowak, D. Poturała, 2000. In vitro culture of Lonicera periclymenum. L. Plant Physiol.Bioch. 38 : 29
 • T. Nowak, Skarby ogrodniczej kultury dolnośląskiej. Arboretum Wojsławice, OBUWr, 2001
 • T. Nowak (redakcja), W. Gawryś. 2002. Rośliny szklarniowe uprawiane w Polsce, Prace OBUWr; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2002, T. 8, zeszyt 1
 • T. Nowak, Index plantarum. Rośliny uprawiane w Polsce, 2002
 • T. Nowak, Słownik nazw łacińskich i polskich roślin uprawianych w Polsce, 2002
 • T. Nowak, 2002. Szata Roślinna Część I. Rośliny nagonasienne. Notatki z wykładów dla studentów architektury krajobrazu. Wrocław, 2002. 8 CD -Room.
 • H. Grzeszczak-Nowak, T. Nowak, 2002. Arboretum w Wojsławicach. Skarby Dolnośląskiego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. CD-Room, e-book – 1987 s
 • T. Nowak, 2003. Szata Roślinna Część II. Drzewa i krzewy liściaste (okrytonasienne). Notatki z wykładów dla studentów architektury krajobrazu. Wrocław, 2003. 13 CD-Room.
 • T. Nowak, Przewodnik Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003
 • H. Grzeszczak-Nowak, T. Nowak, 2003. Przewodnik po Arboretum w Wojsławicach. OBUWr Wrocław, – 107 s.

RodzinaEdytuj

Żona Hanna Grzeszczak-Nowak też jest przyrodnikiem. Pracuje w Arboretum w Wojsławicach. Mają czworo dzieci i dwoje wnucząt.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj