Tomasz Kurzeniecki

Tomasz Kurzeniecki herbu własnego – sędzia ziemski piński w 1788 roku, pisarz ziemski piński w 1767 roku, łowczy bielski w latach 1765-1792, marszałek powiatu pińskiego w konfederacji radomskiej 1767 roku[1], deputat na Trybunał Litewski.

ŻyciorysEdytuj

Poseł na sejm 1758 roku z powiatu pińskiego[2]. Poseł województwa brzeskolitewskiego na Sejm Repninowski. Poseł ziemi bielskiej na sejm 1768 roku[3]. Poseł na sejm 1784 roku z ziemi bielskiej[4].

BibliografiaEdytuj

  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej t. VIII, Warszawa 1911, s. 237.
  • Antoni Sozański, Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu latach panowania króla Stanisława Poniatowskiego od 1764-1772 r. w rządzie lub przy administracyi Rzeczypospolitéj udział brały [...]. Cz. 1, Tablice i rejestr, Kraków 1866, s. 35.
  • Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 175.

PrzypisyEdytuj

  1. George Tadeusz Łukowski. The Szlachta and the Confederacy of Radom, 1764–1767/68: A Study of the Polish Nobility., w: Antemurale t. XXI, Rzym 1977, s. 264.
  2. Diarjusze sejmowe z wieku XVIII.T.III. Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, Warszawa 1937, s. 289.
  3. Wiadomości Warszawskie. 1768, nr 79, [b.n.s]
  4. Dyaryusz Seymu Wolnego Ordynaryinego Grodzienskiego Szescioniedzielnego Roku Panskiego MDCCLXXXIV. Dnia 4. Miesiąca Pazdziernika Oprawującego Się. Warszawa 1785, s. 6.