Transfer budżetowy

Transfer budżetowy – jednorazowe lub cykliczne, nieekwiwalentne (tj. bez zobowiązania wykonania świadczenia na rzecz przekazującego) przekazanie środków pieniężnych pomiędzy podmiotem sektora publicznego a podmiotem niepublicznym[1]. Przykładem transferów budżetowych są wypłaty świadczeń socjalnych (zasiłek dla bezrobotnych, emerytura, renta itp.), dotacje i subwencje ale również wpłaty do budżetu (rządowego czy samorządowego) podatków i różnych opłat.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Słownik finansów i bankowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 423. ​ISBN 978-83-01-15080-8​ (01).