Transport XMPP

Transport Jabbera – bramka (usługa) działająca po stronie serwera umożliwiająca komunikację z innymi protokołami.

Przykłady niektórych transportów:

Zobacz też