Trioksan

strona ujednoznaczniająca

Trioksan może oznaczać jeden z trzech izomerycznych organicznych związków chemicznych o wzorze C
3
H
6
O
3
:

bądź każdy związek chemiczny zawierający jeden z tych pierścieni w swojej strukurze:

Zobacz też kategorię: Trioksany.