Trybuna (pismo)

Trybuna – czasopismo polskojęzyczne będące organem Centralnego Komitetu Wykonawczego SDKPiL w Rosji. Wydawane od czerwca 1917 do grudnia 1918, najpierw w Piotrogrodzie, a następnie w Moskwie. Trybuna początkowo była tygodnikiem, później dziennikiem. Redaktorami naczelnym Trybuny byli Wacław Miller i Julian Leszczyński zaś współpracownikami m.in.: Józef Unszlicht, Stanisław Bobiński, Bronisław Bortnowski, Zbigniew Fabierkiewicz, Stanisław Pestkowski, Andrzej Radziszewski i Kazimierz Cichowski. Kontynuacją Trybuny było pismo „Młot”.

Trybuna
Częstotliwość

tygodnik
dziennik

Państwo

 Rosja

Adres

Petersburg
Moskwa

Wydawca

Centralny Komitet Wykonawczy SDKPiL

Język

polski

Pierwszy numer

czerwiec 1917

Ostatni numer

grudzień 1918

Redaktor naczelny

Wacław Miller
Julian Leszczyński