Trybuna Radziecka

Trybuna Radziecka, Trybuna Radziecka. Tygodnik Ilustrowany, Społeczny, Polityczny, Literacki, organ Biura Polskiego przy KC WKP(b)gazeta wydawana w języku polskim w Moskwie, początkowo tygodnik, w 1932 roku przekształciła się w gazetę codzienną.

Trybuna Radziecka
Państwo  ZSRR
Pierwszy numer 1927
Ostatni numer 1938

Trybuna Radziecka zastąpiła zlikwidowany w 1927 roku Świt. Redaktorami naczelnymi byli Tomasz Dąbal (1927-1929), Jan Nejman (1930-1933), Robert Maksymowski (właśc. Abram Rozensztajn, 1933-1937), Maria Rozwadowska (1937-1938)[1].

W 1928 roku nakład wynosił 2 500 egzemplarzy, w czerwcu 1929 roku zwiększono do 10 000, a gazeta zaczęła wychodzić dwa razy w tygodniu. Od 1932 roku Trybuna Radziecka ukazywała się codziennie, aż do likwidacji pisma w październiku 1938 roku[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Nikołaj Iwanow: Zapomniane Ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina "Operacja Polska" 1937-1938. Kraków: Znak Horyzont, 2014. ISBN 978-83-240-3043-9.
  2. Tamara Graczykowska. Porewolucyjna rzeczywistość radziecka odzwierciedlona w nazwach zawodów (na materiale „Trybuny Radzieckiej” z lat 1927–1938; litery A–K). „Slavia Orientalis”. LXI (4), 2012.