Uczelnie w Gruzji

lista w projekcie Wikimedia

W Gruzji do roku 2004 system edukacyjny i weryfikacyjny był skażony procederem korupcyjnym. Każda uczelnia przeprowadzała egzaminy wstępne na własnych zasadach a w komisjach egzaminacyjnych zasiadali wykładowcy obecni na egzaminach ustnych i pisemnych. Egzaminatorzy udzielali prywatne lekcje kandydatom co było jednym ze sposobów na dostanie się na uczelnię. Innym sposobem było wręczenie łapówki komisji egzaminacyjnej przed egzaminem. W obu przypadkach kandydatom zadawano podczas egzaminu wcześniej ustalone pytania lub informowano ich o tematach egzaminów pisemnych[1].

W 2004 roku została przyjęta przez parlament ustawa o edukacji wyższej, która m.in. wprowadziła zunifikowane egzaminy wstępne (Unified Admissions Exam, UAE), nad którymi czuwa niezależny organ - Narodowe Centrum Oceniania i Egzaminowania (National Assessment and Examinations Centre- NAEC.

W Gruzji działają następujące uczelnie:

Uczelnie państwowe:

Prywatne uczelnie:

PrzypisyEdytuj

  1. Transparentność suplementow diety, www.transparency.pl [dostęp 2018-08-19] (pol.).