Otwórz menu główne

Układy wiedeńskie

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła: Układy wiedeńskie.

Układy wiedeńskie – nazwą tą określano traktaty i układy międzynarodowe, zawierane w różnych przedziałach czasowych w cesarskim Wiedniu:

  1. Zjazd wiedeński – układ między Jagiellonami a Habsburgami z 1515 - zapewniał Habsburgom prawo sukcesji w Czechach oraz na Węgrzech;
  2. Traktat kończący wojnę sukcesyjną w Polsce, zawarty w 1738, uznawał Augusta III jako króla polskiego, a Stanisławowi Leszczyńskiemu oddawał Lotaryngię w dożywotnie posiadanie;
  3. Traktat pokojowy kończący wojnę Prus i Austrii z Danią o Szlezwik-Holsztyn podpisany w 1864;
  4. Układ kończący wojnę Austrii z Włochami zawarty w 1866Austria traciła Wenecję na rzecz Włoch.