Umowne prawo odstąpienia

Umowne prawo odstąpienia – zastrzeżenie umowne pozwalające stronie lub stronom odstąpić od umowy w ciągu oznaczonego terminu, nie wymaga podawania warunków, chyba że strony tak postanowią. Prawo to wykonuje się poprzez oświadczenie woli z zastrzeżeniem odpowiedniej formy[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 395 kc.