Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych – urząd powołany ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych[3].

Urząd Zamówień Publicznych
Ilustracja
Siedziba Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17a w Warszawie
Prezes

Hubert Nowak

Wiceprezes

Joanna Knapińska
Mateusz Winiarz

Budżet

30,48 mln zł (2017)[1]

Zatrudnienie

175 (2017)[2]

Adres
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Urząd Zamówień Publicznych”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Urząd Zamówień Publicznych”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Urząd Zamówień Publicznych”
Ziemia52°10′51,9″N 20°59′45,8″E/52,181083 20,996056
Strona internetowa

ZadaniaEdytuj

Na czele Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa UZP jest Rada Zamówień Publicznych, której członków powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki.

System zamówień publicznych w Polsce jest zdecentralizowany, zatem Prezes UZP nie dokonuje zamówień w imieniu innych podmiotów, nie zatwierdza ani nie unieważnia przeprowadzonych przetargów oraz zawartych umów. Do jego obowiązków należą natomiast m.in.:

 • opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień,
 • podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą,
 • wydawanie Biuletynu Zamówień Publicznych,
 • dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą,
 • dokonywanie analiz funkcjonowania systemu zamówień oraz działalność szkoleniowa,
 • współpraca międzynarodowa w sprawach związanych z zamówieniami.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzeniaEdytuj

Wydatki i dochody Urzędu Zamówień Publicznych są realizowane w części 49 budżetu państwa[4]. Głównym źródłem dochodów UZP są środki z uzyskanych wpisów od odwołań wnoszonych w postępowaniu odwoławczym o udzielenie zamówienia publicznego.

W 2017 wydatki UZP wyniosły 30,48 mln zł, a dochody 22,82 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 175 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 8154 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2018 wydatki Urzędu zaplanowano w wysokości 34,06 mln zł, a dochody 23,15 mln zł[5].

KierownictwoEdytuj

 • Hubert Nowak – prezes od 18 grudnia 2018[6]; (wiceprezes od 15 grudnia 2016 do 18 grudnia 2018)
 • Joanna Knapińska – wiceprezes od 1 listopada 2019[7]
 • Mateusz Winiarz – wiceprezes od 1 listopada 2019
 • Sebastian Szaładziński - dyrektor generalny od 21 marca 2016

PrzypisyEdytuj

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/11, 2/95. [dostęp 2018-09-21].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 49 Urząd Zamówień Publicznych. [w:] Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2018. s. 17. [dostęp 2018-09-21].
 3. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1994 r. nr 76, poz. 344 z późń. zm.)
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588). Tom I. sejm.gov.pl, 30 maja 2017. s. 2/10. [dostęp 2017-08-12].
 5. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. [w:] Dz. U. poz. 291 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 22, 65. [dostęp 2018-09-21].
 6. Kierownictwo. [w:] Urząd Zamówień Publicznych [on-line]. uzp.gov.pl. [dostęp 2019-01-01].
 7. Kierownictwo. [w:] Urząd Zamówień Publicznych [on-line]. uzp.gov.pl. [dostęp 2019-11-24].

Linki zewnętrzneEdytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 9 stycznia 2017. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.