Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju (MR) – polskie ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej gospodarka i rozwój regionalny.

Ministerstwo Rozwoju
Logo
Ilustracja
Dawny gmach Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego przy placu Trzech Krzyży 3/5, siedziba Ministerstwa Rozwoju
Państwo  Polska
Data utworzenia 8 grudnia 2015/15 listopada 2019
Siedziba Warszawa
Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Wojciech Murdzek
Andrzej Gut-Mostowy
Adres
plac Trzech Krzyży 3/5
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju
52,228635°N 21,019984°E/52,228635 21,019984
Strona internetowa

Ministerstwo zostało utworzone 8 grudnia 2015 r. (z mocą obowiązującą od dnia 16 listopada 2015) w drodze przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i likwidacji, wraz z przejęciem kompetencji Ministerstwa Gospodarki[1]. Struktura organizacyjna ministerstwa (departamenty i biura) została określona w statucie z 28 stycznia 2016[2].

Podczas rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego w styczniu 2018 dotychczasowy sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński powołany został na szefa nowego resortu – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju[3], a także zostało utworzone Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Likwidacja ministerstwa została rozpoczęta 9 stycznia 2018 r. Ministerstwo zostało reaktywowane 15 listopada 2019 r.

Ministerstwo ma siedzibę w budynku Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego przy placu Trzech Krzyży 3/5.

Kierownictwo[4]Edytuj

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Biuro Ministra;
 • Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
 • Sekretariat Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Biuro Dyrektora Generalnego;
 • Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
 • Departament Budżetu Gospodarki;
 • Departament Budżetu Rozwoju;
 • Departament Certyfikacji i Desygnacji;
 • Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Departament Gospodarki Elektronicznej;
 • Departament Handlu i Usług;
 • Departament Promocji Funduszy Europejskich;
 • Departament Informatyki;
 • Departament Innowacji;
 • Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
 • Departament Komunikacji;
 • Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
 • Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 • Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;
 • Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego;
 • Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
 • Departament Inwestycji i Rozwoju;
 • Departament Prawny;
 • Departament Programów Infrastrukturalnych;
 • Departament Programów Pomocowych;
 • Departament Programów Ponadregionalnych;
 • Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
 • Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;
 • Departament Rozwoju Cyfrowego;
 • Departament Spraw Europejskich;
 • Departament Strategii Rozwoju;
 • Departament Współpracy Międzynarodowej;
 • Departament Współpracy Terytorialnej;
 • Departament Zarządzania Projektami;
 • Departament Zobowiązań i Analiz;
 • Biuro Administracyjne;
 • Biuro Kontroli;
 • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

PrzypisyEdytuj